FAKTURA nr

Wprowadź swoje dane

Miejscowość *

Data wystawienia *

Data sprzedaży *

Sprzedający *

NIP *

Kraj *

Ulica *

Nr budynku *

Nr lokalu

Miasto *

Kod pocztowy *

Telefon *

E-mail *

Wprowadź dane kontrahenta

Kontrahent *

NIP *

Kraj *

Ulica *

Nr budynku *

Nr lokalu

Miasto *

Kod pocztowy *

Telefon

E-mail

Wprowadź produkty i wystaw fakturę
Nazwa Ilość J.m. Cena netto Stawka VAT Wartość netto Wartość brutto

Forma zapłaty

Termin zapłaty *

Płatność otrzymana

Rachunek bankowy

Uwagi

Suma netto Suma VAT Suma brutto
Razem
Kwota do zapłaty
Zapłacono
Pozostaje do zapłaty

Osoba upoważniona do wystawienia

Osoba upoważniona do odbioru

Najcześciej zadawane pytania

Jak wystawić fakturę? +
Jak wystawić fakturę uproszczoną? +
Jak wystawić fakturę PROFORMA? +
Jak wystawić fakturę zaliczkową? +
Jak wystawić fakturę VAT marża? +
Jak wystawić fakturę korygującą? +
Jak wystawić fakturę bez firmy? +